SMS a MMS brány

Hromadný SMS Marketing umožňuje komunikovať so širokým okruhom zákazníkov. SMS reklama je osvedčenou metódou komunikácie so zákazníkmi.

Kontakt
EMAIL.SK s.r.o.
Tomášikova 12571/50C
831 04 Bratislava